Terms


Vilkår for kjøp

Buro Ops AS (832405612MVA) og Buro Ventures AS (922401810MVA), heretter BURO, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

‍Kontrakten er inngått mellom Selskapet og Klienten (herved referert til som “Partene”) og trer i kraft med umiddelbar virkning. Avtalenfortsetter til annet er avtalt mellom Partene. Klienten er inneforstått med at programmet og kursets natur og utstrekning er av en slik grad at opplevde resultat for hver enkelt Klient kan variere i nevneverdig grad. Klienten godtar herved å overholde de retningslinjer og prosedyrer stipulert i kontrakten som et vilkår for kontraktsinngåelse.

Innhold og tjenester

‍Tjenestene deles i to deler: digitalt kursinnhold og veiledning. Begge tjenestene er beskrevet nedenfor. Alt kursinnhold er nettbasert og dekker følgende tema:
* Modul 1 – Introduksjon til digital infrastruktur
* Modul 2 – Mindsetarbeid
* Modul 3 – Hvordan finne og forstå målgruppen din
* Modul 4 – LinkedIn outreach metoden
* Modul 5 – Salgstrakter og digital annonsering
* Modul 6 – Epostmarkedsføring
* Modul 7 – Introduksjon til salg
* Modul 8 – Hvordan bygge et digital salgssystem
* Modul 9 – Hvordan outsource arbeid
* Modul 10 – Digitale skaleringsprinsipper

Som en del av dette vil BURO tilby løpende tilgang til veiledning både via chat, epost og digitale møter. Dette tilbudet er løpende tilgjengelig for student og kunde i minimum 12 måneder, med mindre annet er avtalt mellom kunde og BURO. Selskapet forbeholder seg retten til å endre format på dette, og vil ved endringer etterstebe å informere kunde/student på best mulig vis.

Komplett leveranse av disse blir gjort tilgjengelig og levert i sin helhet til kunde umiddelbart etter gjennomført betaling.

Kortbetaling

Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Stripe, Klarna og/eller Clientjoy. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom det er avtalt delbetaling med kort, og avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil det bli generert en faktura på restbeløpet, med påfølgende inkasso dersom utestående beløp ikke blir betalt i henhold til avtale.

Faktura, delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning/delbetaling, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og hvert avdrag skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til inkasso.

RESURSBANK DELBETALING

I samarbeid med Resurs Bank AB NUF – Org.nr 984 150 865 tilbyr vi delbetaling. Med Delbetaling fra Resurs Bank får du muligheten til å bestemme hvor mange måneder du ønsker å spre betalingen over. Du kan velge blant 6, 12, 24 eller 36 måneds avdrag. Dette gir deg en klar og forutsigbar oversikt over de månedlige kostnadene. Resurs Bank tilbyr rentefrie betalingsalternativer i opptil 24 måneder. Ved forsinket betaling vil renter påløpe.

For ytterligere informasjon om Resurs Bank, klikk her.

Trenger du hjelp? Kontakt Resurs Bank Kundeservice:
Telefon: 22 56 37 33
E-post: kundetjeneste@resursbank.no

KLARNA DELBETALING

Med Klarna Fast Delbetaling kan du selv bestemme over hvor lang tid du vil fordele betalingen. Velg mellom 6, 12, 24 eller 36 månedlige avdrag. Dette gir deg full oversikt over månedlige utgifter.

For ytterligere informasjon om Klarna, klikk her!
Trenger du hjelp? Kontakt Klarna Kundeservice på telefon: 21 01 89 91

Faktura og delbetaling for foretak

Delbetalingsordningene ovenfor gjelder ikke for bedrifter. Skal fakturabilaget stå registrert på din bedrift er det kun kortbetaling eller faktura med full betaling på en faktura som er alternativene du kan velge. Har du behov for delbetaling på bedriften, er den eneste løsningen at du legger inn ditt kjøp som privatperson og registrere dette som et utlegg i ditt foretak.

NB! Har du registrert en delbetaling på deg som privatperson, er det ikke mulig å overføre den samme avtalen til din bedrift i etterkant.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller BURO og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på BURO sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold. BURO produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av BURO. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter overholdes.

BURO tilbyr individuelle programmer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Angrefrist

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist, med mindre dette har blitt opplyst av selger.

Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra avtaleinngåelse, med mindre vi på et varig medium har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper på en utvetydig måte ved å sende mail med tildelt angrerettskjema til team@buroventures.com. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger/tilsendt krav ikke bli tilbakebetalt/slettet.

Vi gjør oppmerksom på at angrerett kan frafalle i det tilfellet kunde aksepterer at normal angrerett på 14 dager frafaller dersom kunden har påbegynt konsum. Dette defineres som en eller flere av følgende aktiviteter:

  • Logget inn og begynt på kurs og digitalt materiell.
  • Logget inn og deltatt i digital kommunikasjonskanal.
  • Fått kontoer opprettet.
  • Andre aktiviteter som tilsier at man har fått tilgang til å konsumere konfidensiell og taushetsbelagt materiell.

Som nevnt, vil kunde måtte gi eksplisitt aksept på at angrerett frafaller, for at den skal gjøre så.

Ansvarsbegrensing

BURO og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Retningslinjer for avbrudd av kurs

Vi er forpliktet til å følge gjeldende lover og retningslinjer for avtaler og transaksjoner. Disse forskriftene og lovene er utformet for å sikre likebehandling og kontinuitet i forretningsforhold, både for våre kunder og for oss som leverandører av produkter og tjenester. Det er derfor ikke mulig å si opp avtalen utenfor gjeldende lov om angrerett. Avtalen anses som bindende ved kjøp eller etter angrefristens utløp (dersom angrefrist er gjeldende for ditt kjøp).

Ved alvorlige hendelser eller helsetilstander som oppstår etter avtalens inngåelse som hindrer deg i å gjennomføre kurset til avtalt tid, kan det søkes om utsettelse dersom skriftlig dokumentasjon fra relevant autorisert fagperson kan forelegges. Utsettelse gjelder kun for gjennomføringen av kurset, og ikke for betaling av kurset. Eventuelle betalingsutsettelser må avtales med den betalingspartneren du har valgt, i henhold til gjeldende betingelser der.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at BURO kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning og varsler

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Leveringsplikt ved konkurs/opphørelse av Buro Ops AS/Buro Ventures AS
Dersom BURO opphører ved konkurs eller annen årsak, vil aktive kursdeltakere ved tidspunktet for opphørelsen få mulighet til å laste ned kurset og tilhørende materiell i filform.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: team@buroventures.com
Adresse: Buro Ops AS/Buro Ventures AS, Ullevålsveien 12, 0171 Oslo
Org.nr: 832405612/922401810

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.